800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Počet zobrazení obsahu : 551170
Kalendár voľných dní
<< Máj 2018 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
   2  3  4  5  6
  7  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Zelený svet - zmena či premena
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Dokumenty školy
Inovovaný školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program

ISCED 1

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9+1

 

8+1

8+2

7+1

7+1

 

anglický jazyk

3

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

 


4+1

4+1

4

informatika

 

 0+1

1

1

 

Človek a príroda

prvouka

1

2

 

 

prírodoveda

 

 

 

 

1

2

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

1

1

1

1

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie  

 

 

1

1

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

 

výtvarná výchova 

2

2

1

1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

 

základ

20

20

23

25

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

 

spolu

22

23

25

26

 

 

 

ISCED 2

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

5.

 

6.

7.

 

8.

 9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

5

5

4+1

5

 5+1

anglický jazyk

3

3

3

3

 3+1

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

 5+1

informatika

1

1

1

1

 

Človek a príroda

fyzika

2

1+1

2

 1+1

chémia

2

2

 1+1

biológia

2

1+1

2

1

 1

 

Človek a spoločnosť

dejepis

1+1

1+1

1

1+1

 2

geografia

2

1+1

1+1

1+1

 1

občianska náuka

1

1

1

 1

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 1

Človek a svet práce

technika

1

1

1

1

 1

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

 

 

výtvarná výchova 

1+1

1

1

1

 1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

 2

 

základ

24

25

26

27

 25

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

 

3

 

4

 

4

 

3

 

 5

 

spolu

27

29

30

30

 30

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

 

2.

3.

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

8+1

8+1

8+1

7+2

6+1

6+1

 

5+2

5+2

5+3

rozvíjanie komunikačných schopností

 

 

 

 

 

rozvíjanie grafomotorických schopností

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

informatika

1

1

1

1

1

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1+1

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

1

1

1

chémia

 

 

 

 

1

biológia

 

 

1

1

1

Človek a spoločnosť

vlastiveda

2

2

3

 

 

 

dejepis

 

 

1

1

1

geografia

 

 

1

1

1

občianska náuka

 

 

1

1

1

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

1

1

1

1

1

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie  

1+1

2+1

3

4

4

4

4

4

4

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

1+1

1

1

1

1

 

výtvarná výchova 

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Školský vzdelávací program

 Povinná časť +voliteľné hodiny

18+4

19+4

20+4

21+4

22+4

23+3

24+4

24+4

25+4

 SPOLU

22

23

24

25

26

26

28

28

29

 

 
TOPlist