800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Pracovné ponuky
*********************
Počet zobrazení obsahu : 495713
Kalendár voľných dní
<< Január 2018 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Dokumenty školy
Inovovaný školský vzdelávací program 2015/2016

Inovovaný školský vzdelávací program

ISCED 1

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9+1

 

8+1

8+2

7+1

7+1

 

anglický jazyk

3

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

 


4+1

4+1

4

informatika

 

 0+1

1

1

 

Človek a príroda

prvouka

1

2

 

 

prírodoveda

 

 

 

 

1

2

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

1

1

1

1

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie  

 

 

1

1

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

 

výtvarná výchova 

2

2

1

1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

 

základ

20

20

23

25

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

 

spolu

22

23

25

26

 

 

 

ISCED 2

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

5.

 

6.

7.

 

8.

 9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

5

5

4+1

5

 5+1

anglický jazyk

3

3

3

3

 3+1

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

 5+1

informatika

1

1

1

1

 

Človek a príroda

fyzika

2

1+1

2

 1+1

chémia

2

2

 1+1

biológia

2

1+1

2

1

 1

 

Človek a spoločnosť

dejepis

1+1

1+1

1

1+1

 2

geografia

2

1+1

1+1

1+1

 1

občianska náuka

1

1

1

 1

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 1

Človek a svet práce

technika

1

1

1

1

 1

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

 

 

výtvarná výchova 

1+1

1

1

1

 1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

 2

 

základ

24

25

26

27

 25

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

 

3

 

4

 

4

 

3

 

 5

 

spolu

27

29

30

30

 30

 

 
TOPlist