800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Pracovné ponuky
*********************
Počet zobrazení obsahu : 541170
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2018 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
      
  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Jedálny lístok
O Z N A M

Oznamujem stravníkom školskej jedálne, že stravné za mesiac MÁJ  2018 budem vyberať v dňoch 

23. a 24. apríla 2018 (pondelok a utorok) v čase o 7.00 do 12.00 hod

Prosím o dodržanie týchto termínov!!!                                                               Iveta Kacvinská vedúca ŠJ

 

O Z N A M

Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že je potrebné , aby svoje deti prišli prihlásiť na stravovanie osobne a to v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod.
Zápisný lístok , ktorý je potrebné vypísať je možné si stiahnuť aj na stránke základnej školy.

V mesiaci september nedostávajú dotáciu na stravné všetky deti v Základnej škole, to znamená že cena za jednu stravnú jednotku je na I. stupni 0,95 Eur a na II. stupni 1,01 Eur, okrem detí v HN a životnom minime, kde deti na prvom stupni neplatia žiaden poplatok a deti na druhom stupni doplácajú 0,01 Eur za jednu stravnú jednotku.

Ďalej upozorňuje rodičov, aby boli dôslední v odhlasovaní svojich detí zo stravy, pretože dieťa, ktoré nie je prítomné na vyučovaní nemá nárok na stravné. Pri zistení rozdielov v dochádzke bude deťom účtované stravné v plnej výške.

Odhlasovanie: osobne alebo na telefónnom čísle 0905 721 141 deň vopred alebo do 7:30 hodiny ráno.

Iveta Kacvinská
vedúca školskej jedálne

Zápisný lístok na školský rok 2017/2018 (Na stiahnutie). Dokument programu Microsoft Word_ 

 

OZNAMY

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred od 10. do 20. dňa v mesiaci (podľa oznamu ved. ŠJ na dverách do ŠJ) v hotovosti  u vedúcej ŠJ.

Denný poplatok za 1 odobraté jedlo v cene potravín:

I. stupeň                                                                                                                            0,95 Eur

II. stupeň                                                                                                                           1,01 Eur

Výška úhrady je schválená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. uznesením Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku č. 101/2011 zo dňa 9.septembra 2011. (VZN 6/2011)

 

Spôsob odhlasovania a prihlasovania:

Každý stravník je povinný odovzdať zápisný lístok najneskôr do konca druhého vyučovacieho týždňa v mesiaci september. Ak sa chce žiak zapísať na stravu v priebehu šk. roka, zápisný lístok si prevezme u vedúcej ŠJ.

Odhlásiť  sa je možné deň vopred, alebo najneskôr do 8.00 hod. ráno v deň odobratia stravy na t.č. 0905 721 141.

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní a pod.

Doba výdaja obedov: v čase  od 11.30 do   14.00 hodiny.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Iveta Kacvinská vedúca ŠJ

 

 

 

 
 
VZN 6/2011


všEOBECNE záVäZNé NARIADENIE OBCE sPIšSKý šTIAVNIK č. 6/2011

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Obecné  zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 6 odst. 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik, ktorým určuje výšku príspevku na čiastočnú ohradu nákladov na nákup potravín (ďalej len príspevok na stravu) a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.


§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik určuje výšku príspevku na stravu a podmienky jeho úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.

2. Výšku príspevku na stravu v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik určeného týmto Všeobecne záväzným nariadením zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom.


§ 2
Výška príspevku na stravuMaterská škola denné  (stravníci od 2 – 6 rokov )

Desiata            0,26 €

Obed               0,64 €

Olovrant           0,22 €

Celkom             1,12 €

Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov)

Obed               0,95 €

Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov)

Obed               1,01 €

Stredná škola (stravníci od 15 – 18/19 rokov)

Obed               1,12 €

Čítať celý článok...
 


TOPlist