800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Počet zobrazení obsahu : 551190
Kalendár voľných dní
<< Máj 2018 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
   2  3  4  5  6
  7  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Zelený svet - zmena či premena
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

zapis2b   V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č..245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štiavnik č..89/2017, oznamujeme, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch 

10. apríl 2018 (utorok)     v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.
11. apríl 2018 (streda)     v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.
12. apríl 2018 (štvrtok)     v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.

v budove Základnej školy v Sp.Štiavniku. 

Na zápis sa dostavia deti, v sprievode svojich zákonných zástupcov, ktoré do 31.augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok .
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (vydá detský lekár), a odporúča sa priniesť 12 €. Za tieto peniaze sa zakúpia zošity s predtlačou a prvá kniha pre Vaše dieťa.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok, je povinný priložiť k žiadosti súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Mgr. Mária Martinková
riaditeľka ZŠ

 Žiadosť o odklad tlačivo  tlačivo

 

 

 Prijímanie detí na povinnú školskú dochádzku

 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým a menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis"). Podľa § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú dochádzku v škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. Zákon umožňuje, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy na základné vzdelávanie prijme.
Aj zákonný zástupca, ktorý sa zdržiava v zahraničí, je povinný svoje dieťa, ktoré dosiahlo vek na plnenie povinnej školskej dochádzky, prihlásiť na jej plnenie. Následne s príslušnou školou rieši plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa v súlade s § 23 až § 26 školského zákona (osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky).
Ak sa preukáže na základe diagnostiky v príslušnom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, že dieťa prihlásené na plnenie povinnej školskej dochádzky má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť, rieši sa povinná školská dochádzka dieťaťa na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania poradenského zariadenia takým spôsobom v súlade so školským zákonom, aby vzdelávanie bolo v prospech dieťaťa (napríklad odkladom povinnej školskej dochádzky, zaradením do nultého ročníka základnej školy, alebo začlenením do bežnej triedy ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preradením do školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne do špeciálnej triedy v základnej škole, ak je zriadená).

 
TOPlist