800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Pracovné ponuky
*********************
Počet zobrazení obsahu : 508172
Kalendár voľných dní
<< Február 2018 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
     1  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
    

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Uznané kredity

U z n a n é   k r e d i t y - zverejnenie v zmysle § 47a odsek 13 zákona č. 317/2009 Z.z.

 

Pedagóg   Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Uznané kredity Spolu
Hudzíková  Marta Mgr. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 7
Tvorba prezentácií v  PowerPointe 7
Textový editor Word  7
Tabuľkový procesor Excel  7
Základná obsluha počítača 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým
čítaním k porozumeniu textu 7 43
Jendrálová Zuzana Mgr. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 5
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 25 30
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
Martinková Iveta Ing. programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 35
Bukovičová Silvia Mgr. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 15
Želonková  Alena Mgr. Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 2 2
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1.stupni základnej školy 12
Maliňáková Zuzana Mgr., Ing. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 67
Višňovská Jaroslava Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní -
hravým čítaním k porozumeniu textu 7 42
Mihová Beáta Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 65
Kovalčíková Silvia Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - 
hravým čítaním k porozumeniu textu 7 47
Mizerová Martina Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25 57
Liptáková Andrea Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 35
Korheľová Monika Mgr. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 25
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25 64
Hudzíková Anna Mgr. Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 3
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 44
Sýkorová Zuzana Mgr. Rómsky jazyk v edukácii 3
Šavelová Lívia Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule
vo výchovno-vzdelávacom procese 2 2
Paráková Michaela Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule
vo výchovno-vzdelávacom procese 2 2
Duračinská Janka Mgr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagog.zam.-inštruktorov lyžovania 10 45
Tokarčíková Mária Mgr. Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorba programov výchovy a vzdelávania 25
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 94
Družbacká Klaudia Mgr. Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 2
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč.procese 15
Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 92
Novotná Mária PaedDr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu  10
vyhorenia učiteľa
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
pre učiteľov základných škôl-frekventanti
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitat.gramotnosti žiakov 1.stupňa zák.šk. 12
Vykonanie rigoróznej skúšky  60
Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných
rómskych komunít 25
Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-
patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 12 174
Martinková Elena Mgr.Ing. Krok za krokom pri tvorba programov výchovy a vzdelávania 25
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 34
Podolinská Katarína Mgr. Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 33
Dudžáková Dominika Mgr. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Krafčíková Jurina Mgr. Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického 60 60

 

aktualizované - február 2018

 

 

 
TOPlist