800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní
<< Október 2020 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

ZápisV súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štiavnik č. 1/2016, oznamujeme, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch od 4. apríla 2016 do  07.apríla 2016  (pondelok – štvrtok) v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. v budove Základnej školy v Sp.Štiavniku.

Na zápis sa dostavia deti, v sprievode svojich  zákonných zástupcov,  ktoré do 31.augusta 2016 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok .

K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu,  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (vydá detský lekár),  a odporúča sa doniesť 12 €. Za tieto peniaze sa zakúpia zošity s predtlačou a prvá kniha pre Vaše dieťa.

 

Ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok, je povinný priložiť k žiadosti súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Mgr. Mária Martinková, riaditeľka školy

Dokument na stiahnutie Dokument na stiahnutieŽiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok

 

Prijímanie detí na povinnú školskú dochádzku

 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým a menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).

 

V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis“). Podľa § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú dochádzku v škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. Zákon umožňuje, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy na základné vzdelávanie prijme.

 

Aj zákonný zástupca, ktorý sa zdržiava v zahraničí, je povinný svoje dieťa, ktoré dosiahlo vek na plnenie povinnej školskej dochádzky, prihlásiť na jej plnenie. Následne s príslušnou školou rieši plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa v súlade s § 23 až § 26 školského zákona (osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky).

Ak sa preukáže na základe diagnostiky v príslušnom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, že dieťa prihlásené na plnenie povinnej školskej dochádzky má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť, rieši sa povinná školská dochádzka dieťaťa na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania poradenského zariadenia takým spôsobom v súlade so školským zákonom, aby vzdelávanie bolo v prospech dieťaťa (napríklad odkladom povinnej školskej dochádzky, zaradením do nultého ročníka základnej školy, alebo začlenením do bežnej triedy ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preradením do školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne do špeciálnej triedy v základnej škole, ak je zriadená).

 
TOPlist