800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Zápis do 1.ročníka Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik šk.rok 2010/2011

V súlade s § 20  ods.2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole  a podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štiavnik č.2/2010 sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí nas plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 v dňoch : 

 

26.01.2010  - utorok

27.01.2010 - streda

28.01.2010 -  štvrtok

29.01.2010 -  piatok

a to každý deň  v rovnakom čase : od 07,10 hod. do 07,50 hod.

                                                                     a

                                                  od 14,00 hod do 17,00 hod.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje :

a.) meno apriezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b.) meno apriezvisko, adresa zamestnaváteľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Preto je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Okrem toho prinesie zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( vydá detský lekár) a odporúča sa doniesť 10 eur, za ktoré škola zakúpi zošity s predtlačou a prvá kniha pre dieťa.  prípade, že rodič nemá záujem o prvú knihu, prinesie len 5 eur na zošity s predtlačou.

 
TOPlist