800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg: Mgr. Stanislav Hodáksp
Konzultačné hodiny: Utorok od 7:30 do 15:30 hod. v iné dni podľa dohody
Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sociálny pedagóg je odborný zamestnanec, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä deťom a žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Sociálny pedagóg je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém. Rieši výchovné ťažkosti, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy v triede až po delikvenciu (najčastejšie záškoláctvo, krádež, šikanovanie). Sústreďuje sa aj na deti so syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa). So žiakom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, zákonného zástupcu alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

Práca sociálneho pedagóga je:

1. Individuálna so žiakom, ktorá prebieha v kabinete sociálneho pedagóga a sú to najmä:
rozhovory so žiakom, nácviky a osvojenie si nového správania, sebareflexia, relaxačné cvičenia a iné.

2. Skupinová práca v triede, ktorá je zameraná na vytvorenie lepšej atmosféry v triede, čím sa predchádza konfliktom, agresii, šikanovaniu, a tak napomáha náprave vzťahov medzi spolužiakmi.

Svoju činnosť v škole sociálny pedagóg zameriava na primárnu prevenciu, počas ktorej realizuje jednorazové aktivity (besedy, prednášky), krátkodobé a dlhodobé programy na predchádzanie sociálno-patologických javov (v súčasnosti najviac aktuálnych - kyberšikanovanie, prevencia prejavov násilia v školskom prostredí, látkových a nelátkových závislostí). Poskytuje pomoc žiakom
z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín.  

Sprostredkúva prepojenie školy s rodičom a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo odporúčanie a sprostredkovanie odbornej pomoci inými zariadeniami, zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami, CPPPaP, sociálnou kuratelou a inými.

V škole spolupracuje s vedením školy, s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov,
so špeciálnym pedagógom, s výchovným poradcom, s triednymi učiteľmi, s pedagogickými zamestnancami a pracovníkmi komunitného centra.

 


TOPlist