800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní
<< Máj 2019 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
    2  3  4  5
  6  7  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Uznané kredity

U z n a n é   k r e d i t y - zverejnenie v zmysle § 47a odsek 13 zákona č. 317/2009 Z.z.

 

Pedagóg   Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Uznané kredity Spolu
Hudzíková  Marta Mgr. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 7
Tvorba prezentácií v  PowerPointe 7
Textový editor Word  7
Tabuľkový procesor Excel  7
Základná obsluha počítača 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 
25  68 
Jendrálová Zuzana Mgr. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 5
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 30
Martinková Iveta Ing. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 35
Bukovičová Silvia Mgr. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30 
Želonková  Alena Mgr. Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 2 2
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1.stupni základnej školy 12
Maliňáková Zuzana Mgr., Ing. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 67
Višňovská Jaroslava Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní -
hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 
25  67 
Mihová Beáta Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 65
Kovalčíková Silvia Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 
25 
1. atestácia -30
Digitalizácia učebných materiálov  15  57 
Mizerová Martina Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25 57
Liptáková Andrea Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 35
Korheľová Monika Mgr. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25 64
Hudzíková Anna Mgr. Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z
marginalizovaných rómskych komunít 3
Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov
25  69 
Sýkorová Zuzana Mgr. Rómsky jazyk v edukácii 3
Šavelová Lívia Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh  15 
Digitalizácia učebných materiálov 15 32
Paráková Michaela Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese
Duračinská Janka Mgr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagog.zam.-inštruktorov lyžovania 10 45
Tokarčíková Mária Mgr. Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorba programov výchovy a vzdelávania 25
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 94
Družbacká Klaudia Mgr. Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 2
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč.procese 15
Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 92
Novotná Mária PaedDr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitat.gramotnosti žiakov 1.stupňa zák.šk. 12
Vykonanie rigoróznej skúšky  60
Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 
Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 12 174
Podolinská Katarína Mgr. Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 33
Dudžáková Dominika Mgr. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 
Digitalizácia učebných materiálov 15 38
Krafčíková Jurina Mgr. Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického 60 60
Višňovská Lívia Mgr. Informačná a internetová bezpčnosť v kontexte práce učiteľa 15 15
Zajac Patrik Mgr.  Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy v eukácii 15
Inovatívne metódy v edukácii 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12 62
Šomšáková Stanislava Mgr.  Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova 19
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v procese edukácie 15 64
Lindemanová Marcela Mgr.  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15 30

 

aktualizované - január 2019

 

 

Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov
 
TOPlist