800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< September 2023 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Uznané kredity
      U z n a n é    k r e d i t y  - zverejnenie v zmysle  zákona č. 138/2019 Z.z.    
     
         
Pedagóg   Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Uznané kredity Spolu
         
Hudzíková  Marta Mgr. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích    
    programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 7  
    Tvorba prezentácií v  PowerPointe 7  
    Textový editor Word  7  
    Tabuľkový procesor Excel  7  
    Základná obsluha počítača 8  
    Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým    
    čítaním k porozumeniu textu 7  
    Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese    
    s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 68
         
Jendrálová Zuzana Mgr. Tvorba a vyhodnotenie školského testu 5  
    Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z    
    marginalizovaných rómskych komunít 25 30
         
Martinková Iveta  Ing.  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích    
  programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14  
    Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 65
         
Bukovičová Silvia Mgr. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15  
    Nové trendy v tvorbe didaktických testov a lúloh 15  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
         
Martinková Mária Mgr. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
         
         
Želonková  Alena Mgr. Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 2  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 32
         
Maliňáková Zuzana  Mgr., Ing  Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1.stupni základnej školy 12  
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10  
    Multikultúrna výchova na 1.stupni základnej školy 10  
    Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 97
         
         
Višňovská Jaroslava Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2  
    Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8  
    Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní -    
    hravým čítaním k porozumeniu textu 7  
    Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese    
    s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 67
         
Mihová Beáta Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10  
    Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10  
    Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12  
    Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 65
         
Kovalčíková Silvia Mgr. Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 2  
    Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8  
    Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní -     
    hravým čítaním k porozumeniu textu 7  
    Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese    
    s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25  
    Digitalizácuia učebných materiálov 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 72
         
Mizerová Martina Mgr. Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10  
    Multikultúrna výchova na I.stupni základnej školy 10  
    Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 12  
    Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 72
         
Liptáková Andrea Mgr. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I.stupni základnej školy 2  
    Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 65
         
Korheľová Monika Mgr. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8  
    Dopravná výchova v základných školách 6  
    Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z    
    marginalizovaných rómskych komunít 25  
    Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 94
         
Hudzíková Anna Mgr. Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z    
    marginalizovaných rómskych komunít 3  
    Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8  
    Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8  
    Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese    
    s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 69
         
Šavelová Lívia Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule    
    vo výchovno-vzdelávacom procese 2  
    Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15  
    Digitalizácia učebných materiálov 15  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 62
         
Paráková Michaela Mgr. Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule    
    vo výchovno-vzdelávacom procese 2  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 32
         
Duračinská Janka Mgr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10  
    Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10  
    Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15  
    Základný zjazdový výcvik pre pedagog.zam.-inštruktorov lyžovania 10 45
         
Tokarčíková Mária Mgr. Telesná výchova na prim.stupni vzdel.a zvyš.záujmu detí o poh.a  šport.akt. 25  
    Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15  
    Krok za krokom pri tvorba programov výchovy a vzdelávania 25  
    Čitateľská gramotnosť v edukácii 9  
    Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10  
    Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 94
         
Novotná Mária PaedDr. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10  
    Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10  
    Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu  10  
    vyhorenia učiteľa    
    Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14  
    Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14  
    pre učiteľov základných škôl-frekventanti    
    Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7  
    Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitat.gramotnosti žiakov 1.stupňa zák.šk. 12  
    Vykonanie rigoróznej skúšky  60  
    Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných    
    rómskych komunít 25  
    Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-    
    patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 12 174
         
Dudžáková Dominika Mgr. Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8  
    Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15  
    Digitalizácia učebných materiálov 15  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 68
         
         
Šomšáková Stanislava Mgr. Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova 19  
    Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15  
    Digitalizácia učebných materiálov 15  
    Výchova k manželstvu a rodičovstvu v procese edukácie 15  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 94
         
Lindemanová Marcela Mgr. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15  
    Digitalizácia učebných materiálov 15  
    Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
         
Hudzíková Katarína Mgr. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
         
Maliňák Milan Mgr.Ing. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
         
Mravová Monika Mgr. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  
    Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30

 

 

aktualizované - september 2020

 

 

Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese
s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov
 
TOPlist