800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Počet zobrazení obsahu : 573797
Kalendár voľných dní
<< Júl 2018 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
        1
     

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Jedálny lístok

Od 1. júla 2018 máme letné prázdniny.

Vyučovanie v novom školskom roku 2018/2019 začína v pondelok 3.septembra 2018.

 

 

O Z N A M

Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že je potrebné , aby svoje deti prišli prihlásiť na stravovanie osobne a to v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod.
Zápisný lístok , ktorý je potrebné vypísať je možné si stiahnuť aj na stránke základnej školy.

V mesiaci september nedostávajú dotáciu na stravné všetky deti v Základnej škole, to znamená že cena za jednu stravnú jednotku je na I. stupni 0,95 Eur a na II. stupni 1,01 Eur, okrem detí v HN a životnom minime, kde deti na prvom stupni neplatia žiaden poplatok a deti na druhom stupni doplácajú 0,01 Eur za jednu stravnú jednotku.

Ďalej upozorňuje rodičov, aby boli dôslední v odhlasovaní svojich detí zo stravy, pretože dieťa, ktoré nie je prítomné na vyučovaní nemá nárok na stravné. Pri zistení rozdielov v dochádzke bude deťom účtované stravné v plnej výške.

Odhlasovanie: osobne alebo na telefónnom čísle 0905 721 141 deň vopred alebo do 7:30 hodiny ráno.

Iveta Kacvinská
vedúca školskej jedálne

Zápisný lístok na školský rok 2017/2018 (Na stiahnutie). Dokument programu Microsoft Word_ 

 

OZNAMY

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred od 10. do 20. dňa v mesiaci (podľa oznamu ved. ŠJ na dverách do ŠJ) v hotovosti  u vedúcej ŠJ.

Denný poplatok za 1 odobraté jedlo v cene potravín:

I. stupeň                                                                                                                            0,95 Eur

II. stupeň                                                                                                                           1,01 Eur

Výška úhrady je schválená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. uznesením Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku č. 101/2011 zo dňa 9.septembra 2011. (VZN 6/2011)

 

Spôsob odhlasovania a prihlasovania:

Každý stravník je povinný odovzdať zápisný lístok najneskôr do konca druhého vyučovacieho týždňa v mesiaci september. Ak sa chce žiak zapísať na stravu v priebehu šk. roka, zápisný lístok si prevezme u vedúcej ŠJ.

Odhlásiť  sa je možné deň vopred, alebo najneskôr do 8.00 hod. ráno v deň odobratia stravy na t.č. 0905 721 141.

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní a pod.

Doba výdaja obedov: v čase  od 11.30 do   14.00 hodiny.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Iveta Kacvinská vedúca ŠJ

 

 

 

 
 
VZN 6/2011


všEOBECNE záVäZNé NARIADENIE OBCE sPIšSKý šTIAVNIK č. 6/2011

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Obecné  zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 6 odst. 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik, ktorým určuje výšku príspevku na čiastočnú ohradu nákladov na nákup potravín (ďalej len príspevok na stravu) a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.


§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik určuje výšku príspevku na stravu a podmienky jeho úhrady v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik.

2. Výšku príspevku na stravu v školských jedálňach pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik určeného týmto Všeobecne záväzným nariadením zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom.


§ 2
Výška príspevku na stravuMaterská škola denné  (stravníci od 2 – 6 rokov )

Desiata            0,26 €

Obed               0,64 €

Olovrant           0,22 €

Celkom             1,12 €

Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov)

Obed               0,95 €

Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov)

Obed               1,01 €

Stredná škola (stravníci od 15 – 18/19 rokov)

Obed               1,12 €

Čítať celý článok...
 


TOPlist