800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Marec 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Informácie pre rodičov ohľadom stravovania

Informácia pre rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa alebo žiaka

 

1. Úhrada príspevku na potraviny (stravné):

 

uhrádza sa vopred do 20. dňa v mesiaci

  • prevodom na bankový účet číslo:                              SK70 0200 0000 0016 8574 6458
  • poštovou poukážkou , ktorú vydá vedúca ŠJ

Variabilný symbol pridelí vedúca ŠJ

Aj rodičia detí a žiakov, ktorí majú nárok na dotáciu podľa zákona č. 544/2010 Z. z., sú povinní podľa VZN č. 3/2022 zaplatiť stravné vo výške jedného mesiaca na uhradenie neodhlásenej stravy dopredu do 20. augusta 2022 alebo do 20-teho v mesiaci pred nástupom na stravovanie.

3. Odhlasovanie zo stravovania

 

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa finančného pásma. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Spôsob odhlasovania zo stravovania:

 

-              telefonicky na tel. č.: 0905 721 141

-              osobne v ŠJ

 Dôrazne upozorňujeme rodičov stravníkov, aby dodržali platobné termíny, pretože, ak platba nebude uskutočnená v termíne vyššie uvedenom, nebude umožnené stravovanie stravníkov!!!

 

Prosím o dodržanie týchto podmienok, aby sme predišli zbytočným problémom, nedorozumeniam a komplikáciám.

 

ĎAKUJEM, Kacvinská, vedúca ŠJ

 
TOPlist