800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Video
Sunny Boys - Lístoček z javora
Sunny Boys - To sara
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Kalendár voľných dní
<< Jún 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Informácie vedúcej školskej jedálne o dotáciách na stravovanie od 1.5.2023

 pdfVZN č. 6-2023 o stravovaní od 1.5.2023.pdf

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

 S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),

ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu. 

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

-          1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed,

-          2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

-          2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

 

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania pri Základnej škole, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik a to najneskôr v termíne do 13.4.2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov a to vyplnením a doručením „Zápisného lístka“, ktorý sa nachádza na webovej stráne základnej školy, alebo u vedúcej školskej jedálne.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 


[1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

 


 

žiadosť /návratka/ na stiahnutie word   pdf

 

ŽIADOSŤ

 

rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu 
o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu

 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

 

(návratka)

 

 

 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov[1], ja dolu podpísaný:

 

 

 

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................

 

Adresa bydliska:....................................................................................................................................

 

 

 

žiadam / nežiadam[2] od 01.05.2023 o poskytnutie dotácie na stravu na dieťaťa:

 

 

 

-          meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................

 

 

 

-          meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................

 

 

 

-          meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................

 

 

 

-          meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V .....................................dňa.............................                             

 

                                                                                               ................................................................

 

                                                                                                           vlastnoručný podpis

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

 

Podpisom tejto návratky rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa / žiaka v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 [1] Právna úprava účinná od 01.05.2023.

[2] Vyhovujúce zakrúžkujte alebo podčiarknite.

 

 

 
TOPlist