800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Máj 2023 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Dokumenty školy
Inovovaný školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program

ISCED 1

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9+1

 

8+1

8+2

7+1

7+1

 

anglický jazyk

3

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

 


4+1

4+1

4

informatika

 

 0+1

1

1

 

Človek a príroda

prvouka

1

2

 

 

prírodoveda

 

 

 

 

1

2

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

1

1

1

1

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie  

 

 

1

1

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

 

výtvarná výchova 

2

2

1

1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

 

základ

20

20

23

25

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

 

spolu

22

23

25

26

 

 

 

ISCED 2

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

5.

 

6.

7.

 

8.

 9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

5

5

4+1

5

 5+1

anglický jazyk

3

3

3

3

 3+1

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

 5+1

informatika

1

1

1

1

 

Človek a príroda

fyzika

2

1+1

2

 1+1

chémia

2

2

 1+1

biológia

2

1+1

2

1

 1

 

Človek a spoločnosť

dejepis

1+1

1+1

1

1+1

 2

geografia

2

1+1

1+1

1+1

 1

občianska náuka

1

1

1

 1

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 1

Človek a svet práce

technika

1

1

1

1

 1

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

 

 

výtvarná výchova 

1+1

1

1

1

 1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

 2

 

základ

24

25

26

27

 25

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

 

3

 

4

 

4

 

3

 

 5

 

spolu

27

29

30

30

 30

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

 

2.

3.

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

8+1

8+1

8+1

7+2

6+1

6+1

 

5+2

5+2

5+3

rozvíjanie komunikačných schopností

 

 

 

 

 

rozvíjanie grafomotorických schopností

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

informatika

1

1

1

1

1

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1+1

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

1

1

1

chémia

 

 

 

 

1

biológia

 

 

1

1

1

Človek a spoločnosť

vlastiveda

2

2

3

 

 

 

dejepis

 

 

1

1

1

geografia

 

 

1

1

1

občianska náuka

 

 

1

1

1

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova 

1

1

1

1

1

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie  

1+1

2+1

3

4

4

4

4

4

4

Umenie a kultúra

hudobná výchova 

1

1

1

1

1+1

1

1

1

1

 

výtvarná výchova 

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova  

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Školský vzdelávací program

 Povinná časť +voliteľné hodiny

18+4

19+4

20+4

21+4

22+4

23+3

24+4

24+4

25+4

 SPOLU

22

23

24

25

26

26

28

28

29

 

 
TOPlist