800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský ŠtiavnikPráca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Otvorenie školy

Od 1.júna 2020 znovu otvárame brány školy

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") si Vám dovoľujeme dať do pozornosti základné informácie ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania ZŠ od 1.6.2020.
Základná škola Spišský Štiavnik je pripravená opätovne otvoriť svoje brány pre žiakov 0.-5. ročníka od pondelka 1.júna 2020 rešpektujúc plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Základné informácie:

ZODPOVEDNOSŤ ŠKOLY

 • • Na základe stavu, ktorý zisťujeme prostredníctvom prieskumu (ktorý prebieha od pondelka 18.5.2020 do piatka 22.5.2020 ) medzi zákonnými zástupcami žiakov, žiaci, ktorí budú mať záujem o návrat do školy budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
 • • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.
 • • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
 • • Príchody žiakov0.-5.ročníka do ZŠ budú rozdelené na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch. (bližšia špecifikácia Vám bude oznámená v priebehu budúceho týždňa)
 • • S cieľom ochrany žiakov pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole, budú žiaci prichádzať do školy a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • • Žiaci budú absolvovať každodenný ranný zdravotný filter - ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.
 • • Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID–19.
 • • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) budú zabezpečovať nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID–19.

ZODPOVEDNOSŤ ZÁKONNÝCH ZASTUPCOV (ďalej len „ZZ")

 • • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • • ZZ zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • • ZZ dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. (zverejnené v priebehu budúceho týždňa)
 • • ZZ predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

Úplné znenie Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020) aj s prílohami nájdete tu
Detaily platné pre ZŠ Spišský Štiavnik budeme komunikovať prostredníctvom webovej stránky školy v priebehu budúceho týždňa 25.-28.5.2020. Prosím sledujte nové informácie, ktoré budeme týmto spôsobom oznamovať.
Ďakujeme za spoluprácu!

Mgr. Mária Martinková, riaditeľka školy

 

 
TOPlist