800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2021 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Oznam

Milí rodičia,
Na základe rozhodnutia ministra školstva vydáva riaditeľka ZŠ, Slnečná 422, Spišský Štiavnik pokyny, upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov:

Od 2.9.2020 ZŠ je pre všetkých žiakov základnej školy dochádzka povinná!

• Do budovy školy vstupujú iba žiaci a zamestnanci školy!
Výnimkou sú žiaci 0. ročníka, ktorých môžu prísť v sprievode zákonného zástupcu (platí pravidlo 1 dieťa – 1 zákonný zástupca).

● Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka (iba 2.9.2020)
a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Bližšie informácie o chode školy, ktorý je rozdelený do troch fáz: 

1. Organizácia prvého dňa
2. Organizácia vyučovania v čase od 3.9. do 14.9.2020
3. Organizácia vyučovania v čase od 16.9.2020

 

1. Organizácia prvého dňa v škole – 2.9.2020

0-tý ročník
a) Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach alebo na školskom dvore podľa počasia
b) Nástup do školy je o 8.30 hod. Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom. Do školy na slávnostné otvorenie môže prísť len 1 zákonný zástupca
a) Žiakov a rodičov budú čakať pred budovou školy pedagógovia, ktorým rodičia odovzdajú Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak vpustený do školy
c) Deťom, rodičom/alebo sprevádzajúcej osobe/ bude zmeraná teplota pred vstupom do školy
d) Do budovy školy všetci vstupujú s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk. Rúška sú po celú dobu v škole pre rodičov povinné. Deti si po odvedení do triedy môžu rúška v triede zložiť.
e) Každé dieťa má dve rúška a balík papierových vreckoviek, ktoré zabezpečí rodič a prezúvky
f) Školská jedáleň nebude v tento deň vydávať stravu. Strava sa vydáva od 3.septembra 2020.

1.– 4. ročník
a.) Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach alebo na školskom dvore podľa počasia
b) Nástup do školy je o 8.30 hod. Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom. Slávnostné otvorenie šk. roka je o 9.00 h cez rozhlas
c) Žiaci vstupujú do budovy hlavným vchodom s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk
d) Rodičia do budovy školy nevstupujú
e) Každý žiak má so sebou 2 rúška, balík hygienických vreckoviek, ktoré zabezpečí rodič a prezúvky
f) Žiak pred vstupom do budovy školy odovzdá pedagógovi Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak vpustený do školy
g) Žiakom bude zmeraná teplota. V prípade zvýšenej teploty bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti. Privolaný bude rodič, ktorý si žiaka prevezme a bude kontaktovať telefonicky detského lekára
h) Školská jedáleň nebude v tento deň vydávať stravu. Strava sa vydáva od 3.septembra 2020.

5.– 9. ročník
a) Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach alebo na školskom dvore podľa počasia
b) Nástup do školy je o 10.00 hod. Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom. Slávnostné otvorenie šk. roka je o 10.30 h cez rozhlas
c) Žiaci vstupujú do budovy hlavným vchodom s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk
d) Rodičia do budovy školy nevstupujú
e) Každý žiak má so sebou 2 rúška, balík hygienických vreckoviek, ktoré zabezpečí rodič a prezúvky
f) Žiak pred vstupom do budovy školy odovzdá pedagógovi Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak vpustený do školy
g) Žiakom bude zmeraná teplota. V prípade zvýšenej teploty bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti. Privolaný bude rodič, ktorý si žiaka prevezme a bude kontaktovať telefonicky detského lekára
h) Školská jedáleň nebude v tento deň vydávať stravu. Strava sa vydáva od 3.septembra 2020.

2. Organizácia vyučovania v čase od 3.9. do 14.9. 2020

Od 3.9.2020 sa vyučovanie začína pre všetkých žiakov o 7.50 hod. Druhá smena podľa časového rozvrhu, ktorý oznámi triedny učiteľ.
Hygienické pokyny

a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek
b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška
c) Žiaci II. stupňa nosia rúška aj v triede počas vyučovania
d) Pri kýchaní a kašlaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou
e) Žiaci používajú svoje vlastné veci, nepoužívajú textilné uteráky
f) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí
g) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne
h) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR
i) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 /zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/ nesmie vstúpiť do školy
j) Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované nedodržiavanie je dôvodom k nevpusteniu žiaka do školy alebo k jeho vyradeniu z vyučovania.
k) V prípade zvýšenej teploty alebo iných príznakov choroby, je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Privolaní sú rodičia a žiak odchádza domov. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.

3. Organizácia vyučovania v čase od 16.9.2020

a) Škola sa bude riadiť podľa pokynov MŠVVaŠ SR a RÚVZ.
b) Režim bude v zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR a to podľa situácie školy
c) Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu tried.
d) Hygienicko-epidemiologické opatrenia budú platiť až do odvolania MŠVVaŠ SR

Tu si môžete prečítať všetky manuály, infografiky a informácie

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

 
TOPlist