800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Návšteva zo Sloupnice

Po roku 1989 sa skončila spolupráca ( v časoch minulých nazývaná družba) medzi školami na Slovensku a v Čechách

 

Naša škola bola družobne spojená so školou v Sloupnici. Určite si aj mnoho z nás spomína na ich návštevy u nás a naše tam. Niekoľkokrát v minulosti po roku 1995 sa naša škola snažila tieto návštevy obnoviť, ale žiaľ nepodarilo sa to. Príjemne nás prekvapilo, keď sa novozvolený pán riaditeľ zo Sloupnice ozval, že by bolo dobré znovu obnoviť túto už skoro zabudnutú spoluprácu. A tak sa aj stalo. Ráno 8. mája 2008 docestovalo 14 učiteľov z ČR do Spišského Štiavnika. V škole sme ich už očakávali a ukázali sme im naše triedy a celú budovu. Potom ich slávnostne prijala starostka obce p. Mária Kleinová na Obecnom úrade, kde sa dozvedeli niečo z histórie a súčasnosti obce a zapísali sa do obecnej kroniky. Za 3 dni, ktoré strávili na Slovensku sme im chceli ukázať čo najviac. Navštívili sme Slovenský raj, kde sme spolu vyšli na Kláštorisko, na pltiach sme sa  po rieke Dunajec splavili až na poľské hranice, na Spišskom hrade sme obdivovali jeho majestátnosť, um a šikovnosť našich predkov a v Levoči sme si pozreli oltár Majstra Pavla z Levoče v chráme sv. Jakuba. Počas týchto ciest sme si vymieňali skúsenosti hlavne z práce v školstve. Porovnávali sme školstvo na Slovensku a v Čechách. Pri rozlúčke s kolegami z Čiech sme si znovu potvrdili, že naše národy sú si naozaj veľmi blízke. Dúfame, že sa tradícia výletov žiakov a učiteľov zase obnoví a budeme zase spoznávať krajiny, ktoré nám boli kedysi domovom.

Návšteva zo Sloupnice

Návšteva zo Sloupnice

Návšteva zo Sloupnice

Návšteva zo Sloupnice

Návšteva zo Sloupnice

Návšteva zo Sloupnice

 
TOPlist