800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Mimoškolská činnosť v školskom roku 2009/2010

V školskom roku 2009/2010 bude na škole pracovať  21 záujmových útvarov.

Poradové číslo

Názov krúžku

Zodpovedný

 

 1.

Tvorivá dielňa

Mgr. Silvia Mendrošová

 1.C

 2.

Šikovné ruky

Ing. Bc. Zuzana Maliňáková

 2.B

 3.

Futbalový krúžok

Ing. Milan Maliňák

 

 4.

Svet rozprávok

Ing. Daniela Mravová

4.B

 5.

Pohybové hry

Mgr. Katarína Hudzíková

 1.A,2.A

 6.

Čitateľský krúžok

Mgr. Marta Hudzíková

 3. B

 7.

Tvorivá dielňa

Ing. Veronika Slivková

 8.A

 8.

Tanečno-pohybový krúžok

Mgr. Silvia Bukovičová

2. stupeň

 9.

Stolno-tenisový krúžok

p. Alexander Ištvanko

2. stupeň

10.

Pohybové hry

Bc. Jaroslava Višňovská

3.C

11.

Šikovné ruky

Mgr. Michaela Paráková

2. stupeň

12.

Bábkarsky krúžok

Ing. Iveta Martinková

7.A

13.

Výtvarný krúžok

Bc. Anna Hudzíková

5.A

14.

Výtvarný krúžok–farebný svet

Mgr. Monika Korheľová

3.-4. roč.

15.

Literárny krúžok

Mgr. Beáta Osrmanová

2.C

16.

Čitateľský krúžok

Mgr. Martina Mizerová

1. stupeň

17.

Origami

Mgr. Andrea Liptáková

1. stupeň

18.

Výtvarný krúžok

Mgr. Janka Kontrová

1.B

19.

Spevácky krúžok

Mgr. Alexander Liška

2. stupeň

20.

Jazykové hry

Mgr. Zuzana Jendrálová

9.A

21.

Šikovníček

Ing. Elena Martinková

1.

stupeň

 
TOPlist