800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
*********************
Kalendár voľných dní

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik
Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009
Organizácia školského roka 2009/2010

Školský rok 2009/2010 sa začína 1. septembra 2009. Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2009 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2009 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2010 (piatok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2010. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2010 (utorok) a končí sa 30. júna 2010 (streda). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2010.

 

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 

1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to

najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.

Prázdniny:


Prázdniny

Posledný deň pred vyučovaním

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28.10. 2009

29.10.-30.10.2009

2.11.2009

vianočné

22.12.2009

23.12.2009-8.1.2010

11 .1.2010

polročné

29.1.2010

1.2.2009

2.2.2010

jarné

12.2.2010

15.2.-19.2.2010

22.2.2010

veľkonočné

31.3.2010

1.4.-6.4.2010

7.4.2010

letné

30.6.2010

1.7.-31.8.2010 

2.9.2010

 
TOPlist